Tomb Raider 2 - Postavy

30. března 2018 v 13:12 | Natla Dahmer
Lara Croft
Tato Britská aristokratka vyměnila svůj život za dobrodružství. A roku 1997 na ni čekalo jedno pořádné dobrodružství. Toho roku, Lara cestuje do Číny, aby našla dýku Xianu. Tato dýka má dát dračí moc každému, kdo si ji bodne do srdce. Pravděpodobné umístění dýky našla, ale přístup k ní neměla. To ovšem nebyl konec. Laru přepadl Clauido, člen kultu Fiamma Nera. Lara nezahálela a našla si jejich úkryt v Benátkách, kam se také následně vydala. V úkrytu se před Larou žádný kultista neschoval. Všichni padali k zemi jeden za druhým. Role se obrátila, když Lara vešla na palubu hydroplánu, kde byla omráčena. Později se vzbudila na vodní plošině v Jaderském moři. V potápěcí oblasti, Lara potkala mnicha Chana Barkhanga, který jí prozradil o Seraphu - artefaktu, který otvírá cestu k Talionu, klíči od chrámu Xianu. Lara se vydává na mořské dno, pro onen Seraph. Bloudí po kdo ví jak dlouho potopeném vraku lodi Maria Doria, ale Seraph nakonec získává. S ním se v hydroplánu vydává do Tibetských hor. Tato cesta se neobejde bez havárie, ale Lara přežívá a otevírá si cestu do katakomb pod Barkhangovým klášterem. Přes katakomby Lara prochází do ledového paláce. Tam nachází Talion. S ním se může vrátit zpět do Číny, ale ne dřív, než zabije strážce Talionu, velkého míšence ptáka a člověka. V chrámu Xianu, Laře proklouzne dýka mezi prsty. Přes létající ostrůvky si pro ni tedy bude muset dojít do dračího doupěte. Tam Lara svede souboj s Čínským drakem, v kterého se proměnil Marco Bartoli. Jakmile Lara skosí draka na bok, vytáhne mu dýku a utíká z bortícího se doupěte. Když už si Lara myslí, že má klid, ukáže se u jejího domu zbytek členů kultu Fiamma Nera, aby si s ní vyříkali účty. Lara rychle popadá brokovnici a pobije zbytek kultistů, než si dá vítěznou sprchu.

Winston
Winston se narodil sedmého února, roku 1924, v Connussii, Irsko. Během druhé světové války, Winston působil v poušti El Alamein, pod Montgomerym. Byl čestně propuštěn poté, co byl zraněn v boji. Po návratu domů do Irska, Winston pracoval se svým otcem jako hajný na místním panství. Během lovu bažantů, si Winston vytvořil pouto s lordem Henshinglym Corftem a byl požádán, aby odešel do jeho služeb. Zatímco Lařini rodiče pokračovali ve svých výletech po světě, Winston se stal Laře otcem.
Ve hře působí Winston jako Lařin věrný sluha. Potkáme jej jen v sídle, v tréninkovém levelu. Už na začátku věrně stojí po Lařině boku a bude ji všude následovat s čajovou soupravou na tácku v rukou. Pokud si hráč bude přát při hraní soukromí, může Winstona vždy zavřít v mrazáku.


Gianni Bartoli
Gianni Bartoli byl vůdcem kultu Fiamma Nera. Byl to také kouzelník a otec Marca Bartoliho. Své kouzelnické kousky předváděl v operním domě, u svého sídla ve Via Caravelli, což byla opuštěná část Benátek, nyní pod kontrolou Fiamma Nera. Gianni sbíral různé relikvie z dynastie Qin. Je tedy možné, že také navštívil Čínu. Objevil dokonce i různé pasti, a nechal si je zabudovat ve svém sídle pro případ nezvaných hostů. Na svých cestách, Gianni objevil Seraph - klíč k otevření katakomb pod Barkhangovým klášterem v Tibetu. Na své luxusní lodi jménem Maria Doria, se Gianni vydal do Tibetu. Jeho loď ale zbombardovali Tibetští mnichové. Ti si totiž nepřáli, aby někdo objevil dýku Xianu. Loď se potopila, Gianni zemřel a Seraph byl ztracen.

Marco Bartoli
Po smrti Gianniho Bartoliho, převzal vedení kultu Fiamma Nera jeho syn, Marco. Marco nevěděl, kde se loď Maria Doria přesně potopila, a tak strávil roky jejím hledáním. Když loď konečně objevil, opustil ve svém hydroplánu sídlo ve Via Caravelli. Spolu s Fabiem, Marco pilotoval hydroplán směřující na vodní plošinu. Během letu, Marco opouští kokpit, aby se podíval, zda jeho mechanik, Eros, opravil stropní kolej. To byla chvíle, kdy v hydroplánu narazil na černého pasažera - na Laru Croft. Lara míří na Marca pistolemi, ale je nepozorná a sražena do bezvědomí. Probudí se na vodní plošině, bez zbraní. Najde si ale své věrné pomocnice a postupuje oblastí. Během toho slyší Marca a další členy Fiamma Nera, jak s pomocí mučících metod vyslýchají zajatého Tibetského mnicha. Lara doběhne na místo a zabíjí dva kultisty. Marco se mezitím stihnul skrýt a poslouchal rozhovor mezi Larou a mnichem. Chvíli poté, Marco zastřelí mnicha. Lara mu uniká. Marco si byl vědom, že s Larou jdou po tom samém. Nechal tedy Laru a své muže, ať někdo z nich najde Seraph, a on se, s dalšími kultisty, přesunul do Tibetu. Tam chtěl sebrat Talion, klíč k chámu Xianu, kde spočívá dýka Xianu. Fiamma Nera si rozdělali základní tábor, a udržovali kontakt s ostatními. Ale při jejich nepozornosti, Lara uprchla v jejich autě i s Talionem do Číny. Štěstí Laře však nepřálo. Těsně před dýkou se pod Larou propadla podlaha. Když se Lara dostala zpátky k dýce Xianu, artefakt už ve svých dlaních svíral Marco Bartoli. Rituálně si dýku bodl do srdce. Marcovo bezvládné tělo padlo do rukou jeho čtyř následovníků. Přes létající ostrůvky, kultisté nesou tělo Marca Bartoliho do dračího doupěte. Lara se za nimi vydává a probíjí se přes válečníky Xianu, kteří nyní slouží svému novému pánovi, Marcovi. Když se Lara dostane do doupěte, zabije kultisty a stane se svědkem Marcovy proměny v draka. Drak na Laru chrlí oheň, ale Lara se plamenům vyhýbá. Drak se nemůže vyhnout kulkám, které do něj sype Lara, a po chvíli se zraněn kácí na podlahu. Lara mu z hrudi rychle vytáhne dýku Xianu. Tak, jako tomu bylo u císaře Qin Shihuanga, z draka zbyla jen kostra.

Claudio
Claudio byl člen kultu Fiamma Nera. Roku 1997, měl Claudio střežit vchod do chrámu Xianu, pod Velkou Čínskou zdí. Nikdo, kdo nepatřil ke kultu, se ke dveřím nesměl přiblížit. V jeskyni pod zdí si Claudio rozdělal malý tábor. Měl tam ohěň na špekáčky a na zahřátí, notebook, aby mohl být v kontaktu s ostatními, a společnost mu dělali dva tygři. Docela pohodička, dokud se ke vchodu do chrámu nepřiblížil někdo, kdo nepatřil ke kultu. Ten někdo byla Lara Croft. Claudio se schoval a aby využil moment překvapení, shora zaútočil na Laru svým samopalem. Lara jej však přemohla a držela Claudia na mušce. Claudio řekl, že dveře do chrámu čekají na toho pravého a na správný čas. Poté z kapsy vytáhnul lahvičku. Se jménem svého vůdce na rtech, Claudio vypil obsah lahvičky. Následně se začal dusit a mrtev se sesunul na bok.

Fabio
Fabio byl členem kultu Fiamma Nera. V roce 1997, kult opustil svůj úkryt ve Via Caravelli. Hydroplánem se vydali na vodní plošinu v Jaderském moři. Fabio, spolu s vůdcem kultu, Marcem Bartolim, pilotovali hydroplán ke svému cíli. Byl objeven vrak lodi Marie Dorie, na které zemřel Marcův otec, a probíhá její prohledávání. Fabio je však znepokojen postupem a usuzuje, že prohledávání vraku nikam nepovede. Marco je zase znepokojen Fabiovými pochybami a udeří jej do břicha. Jelikož se nikdo momentálně nevěnuje pilotování, letadlo je na chvíli mimo kontrolu, než se Fabio rychle zotaví z úderu. Marco pak Fabiovi vysvětluje, jak se věci mají. Fabio je přesvědčen a pokračuje v pilotování na vodní plošinu.

Eros
Eros byl členem kultu Fiamma Nera. Konkrétněji sloužil jako mechanik a pracoval na vodní plošině v Jaderském moři. Roku 1997, kult v čele v Marcem Bartolim opustil svůj úkryt ve Via Caravelli. Hydroplánem mířili na vodní plošinu. Ještě před odletem se Eros pustil do spravování stropní kolejnice. Když se během letu šel Marco podívat, jestli už je práce hotova, uviděl jen Laru Croft, jak na něj míří pistolemi. V tom se za neopatrnou Larou přiřítil Eros na již spravené stropní kolejnici, a hasákem udeřil Laru do hlavy.

Otec Barkhang
Otec Barkhang byl Tibetským mnichem. Byl to také otec Chana Barkhanga. Mezi povinnosti Tibestkých mnichů, spadala ochrana dýky Xianu. Její moc se nesměla už nikdy znovu využít. Proto Otec Barkhang zbombardoval luxusní loď Marii Dorii, protože její majitel, Gianni Bartoli, na ní vezl Seraph. Seraph by jej totiž nakonec dovedl k dýce, což Gianni přesně chtěl, a což mniši nechtěli dopustit.

Chan Barkhang
Když byl Chan ještě mladý, jeho rodiče jej umístili do kláštera. V klášteře, Chan přijal jméno Barkhang, a učil se jak fyzickým aktivitám, tak i psychickým. Tak jako jeho otec, i Chan musel chránit dýku Xianu před jejím nalezením.
Roku 1997, kult Fiamma Nera objevil vrak lodi Marie Dorie. Když se to mniši dozvěděli, Chan se infiltroval na vodní plošinu kultu, aby je zastavil. Plán se však zvrtl a Chan byl zajat. V zajetí se setkal se synem Gianniho Bartoliho, s Marcem. Marco věřil, že Chan by měl prolít jak informace, tak i krev, a násilím se snažili zjistit, kde přesně leží Talion, klíč k chrámu Xianu. Nicméně, Chan měl velkou psychickou sílu, a vydržel mučení. Když Marco odešel, přiběhla na místo Lara Croft a zabila kultisty, kteří mnicha mučili. Když měla dvojice klid, Chan pověděl Laře příběh o Seraphu a Talionu. Marco, který se schovával poblíž, všechno slyšel. S těmito informace pak mnicha zastřelil.

Qin Shihuang
Qin Shihuang byl první císař v císařské Číně. Když si do srdce vrazil dýku Xianu, změnil se v obrovského draka. Vzrostla dokonce i síla jeho armády. S dýkou v srdci dosáhl císař nesmrtelnosti, avšak dal za to svou lidskost. Byl jen jediný způsob, jak císaře zabít - vytáhnout dýku z jeho srdce. Císař a jeho armáda dobývali velké země v Číně. V bojích se jim dařilo. Až teprve bitva u Velké Čínské zdi je zastavila. Zpočátku se sice zdálo, že bitvu proti Tibetským mnichům vyhrají, když sráželi k zemi jednoho mnicha za druhým. Když ale drak zrovna chrlil oheň na mnicha na strážnici na zdi, zraněný mnich ležící dole si všiml něčeho zářivého na hrudi draka. Mnich nabyl svou sílu, postavil se a vytáhl předmět. Nebylo to nic jiného než dýka Xianu. Drak mohutně zařval a s posledním dechem spálil mnicha pod sebou. Císařovo dračí tělo se pak začalo rozkládat, a spolu s tím ztratili i císařovi válečníci svou sílu. Později šli dva mniši vrátit dýku do císařova paláce. Když ji však jeden mnich uložil na své místo, zabil jej mohutný nápor energie.

Qin Shihangův generál
Tento muž sloužil jako generál armády v řadách Čínského císaře Qin Shihuanga, během bitvy proti Tibetským mnichům u Velké Čínské zdi. Jako ostatní bojovníci, i generál měl ještěří rysy a zvýšennou sílu - to vše, díky dýce Xianu. Po vytažení dýky z císařova srdce, vojáci ztratili svou sílu i ještěří rysy. Co se s nimi dělo dál, není známo.

Strážce Talionu
Strážce Talionu byl obrovský tvor, napůl člověk a napůl pták. Pobýval v ledovém paláci, pod Barkhangovým klášterem v Tibetu. Není ale známo, jak se do paláce dostal, či odkud vlastně pochází. Jasný je jen jeho účel - střežit Talion, aby jej nikdo neukradl. 210 let před naším letopočtem, Talion přinesli z Velké Čínské zdi Tibetští mnichové. Skryli jej do ledového paláce, aby se s ním nikdo znovu nepokusil využít moc dýky Xianu.
Tento strážce je podobný bytosti jménem Garuda, z mnišské mytologie. Je tedy možné, že strážce ublíží všem, kromě mnichů. Podle mytologie jsou Garudovi nepřátelé tvoři jménem Nága - hadí či dračí bytosti. To může být důvod, proč strážce hlídá Talion. Je to totiž klíč k probuzení dračí moci.
Roku 1997, po dýce pátrají dva lidé - Marco Bartoli s kultem Fiamma Nera v zádech, a Lara Croft. Při útoku na Barkhangův klášter, Lara pomáhá mnichům likvidovat členy kultu. Jelikož pomohla mnichům, kteří si nebyli jistí tím, proč je Lara v klášteře, dostala se bez větších potíží až do ledového paláce. Tam objevila Talion. Na odchodu, Laru zaskočí strážce, připraven zabít vetřelce, tentokrát však neúspěšně.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jeanette Jeanette | Web | 1. dubna 2018 v 12:14 | Reagovat

Máš to hezky zpracované. Koukám i že já sama jsem na leckoho zapomněla :)

2 Natla Dahmer Natla Dahmer | 2. dubna 2018 v 9:59 | Reagovat

[1]: Mockrát děkuji. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.